Kinderfysiotherapie door wie?

Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren.

Deze kennis is opgedaan in een driejarige post-HBO-opleiding.
Daarnaast zijn er kinderfysiotherapeuten die opleidingen en cursussen gevolgd hebben om specifieke behandelmethodes te kunnen toepassen, zoals b.v. sensorische integratie, neuro devellopment treatment (Bobath), babymassage en sensomotoriek.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.
Hij of zij werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals (kinder)arts, orthopeed, neuroloog, oncoloog, leerkracht, intern begeleider van school, ambulant begeleider, oefentherapeut, logopedist, psycholoog, orthopedagoog, jeugdarts (consultaiebureau)of ergotherapeut.
Behandelingen worden na een evaluatie gerapporteerd aan de verwijzer.

De kinderfysiotherapeut kan uiteraard goed met kinderen overweg en heeft een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen.
Kinderfysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in vrijgevestigde praktijken, ziekenhuizen, revalidatiecentra en scholen.