Wie is de kinderfysiotherapeut?

foto monique website

Mijn naam is Monique Priester. Ik ben in januari 1989 afgestudeerd als fysiotherapeut. Vanaf die tijd ben ik werkzaam geweest bij een instelling voor verstandelijk gehandicapte kinderen (KDV) en volwassenen, op een Medisch Kinder Dagverblijf, in een algemeen ziekenhuis en in een academisch ziekenhuis.

In september 2002 ben ik gestart met mijn kinderfysiotherapiepraktijk.

Vanaf 1989 heb ik verschillende bij- en nascholingscursussen en opleidingen gedaan:
1991-1992 sensorische integratieopleiding SI-MCG
1992 sensomotoriek Worm
1993-1994 NDT-kinderen
1993-1994 sensorische integratie SI-MBD
1999-2002 post-HBO opleiding kinderfysiotherapie
2005 babymassage en inbakeren
2006 schrijfcursus Hadders Algra
2007 plagiocefalometrie
2009 BSID-3
2009 kinderneuropsychologie
2009 werken met aandacht
2010 ABC-movement-2
2011-2012 D.A.M. extremiteiten en wervelkolom (driedimensionale arthrokinematische mobilisatie)
2012 anders kijken naar horen
2012 plagiocefalometrie extra

2015 Zuigelingenassymmetrie 3 specialistencursus

2016 Sportblessures bij kinderen

2017-2018 Sherborn

2018 Sportfundamentals en runningfundamentals

2018 Studiedag Sensory Profile voor gevorderden
Om de registratie kinderfysiotherapeute te behouden ben ik verplicht bij- en nascholing te volgen. Naast bovenstaande cursussen ben ik regelmatig te vinden bij symposia, workshops en intercollegiaale overlegmomenten.

Ik heb gekozen voor de specialisatie kinderfysiotherapie omdat de ontwikkeling van het kind enorm veel aspecten met zich meebrengt.
Dit speelt in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze. Het is omvangrijk en zeer afwisselend. Vanaf de geboorte is er verandering op basis van groei en ontwikkeling. Het spelenderwijs kinderen vaardigheden aanleren, plezier leren krijgen in bewegen, geeft veel voldoening.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK) en opgenomen in het Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Ook sta ik in het BIG-register (beroepen in de individuele gezondheidszorg), wat betekent dat ik de wettelijk beschermde titel kinderfysiotherapeut mag voeren.