Hoe kom je

Hoe kom je bij een kinderfysiotherapeut?

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft.

Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolarts), kinderarts en kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.
De huisarts of een medisch specialist kan een gerichte verwijzing ‘kinderfysiotherapie’ geven maar dit is niet meer noodzakelijk.

Vanaf 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de huisarts of specialist naar de kinderfysiotherapeut.
Deze zal een screening uitvoeren en beoordelen of de problemen die uw kind heeft verholpen/verbeterd kunnen worden door kinderfysiotherapie.
Daarna volgt er een uitgebreider onderzoek gericht op het probleem van uw kind.
De uitslag van dit onderzoek worden met uw goedkeuring gecommuniceerd met uw huisarts.

Mocht verdere kinderfysiotherapeutische behandeling gestart worden dan heeft u daar meestal geen verwijzing voor nodig.
Mocht deze wel noodzakelijk zijn dan zal uw kinderfysiotherapeut dit met u bespreken.
Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 18 behandelingen.
Afhankelijk van een evt. aanvullende verzekering worden er meer behandelingen vergoed.
Ook is de vergoeding afhankelijk van de diagnosecode.

Kijkt u altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na hoe uw kind verzekerd is.