Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?

Wanneer een kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut gaat deze het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorisch niveau van het kind te krijgen.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests.

Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school en eventueel anderen.


Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op.
De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Hierbij spelen functionele aspecten een centrale rol.

Kindgericht oefenmateriaal en omgeving kan het plezier in bewegen vergroten en specifieke functies uitlokken.