Tarieven

Tarieven
De prijzen gelden vanaf 1 januari 2018.

De praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten.
De behandelingen worden door de praktijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Het aantal behandelingen dat vergoed wordt vanuit de zorgverzekering is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de afgesloten polis.

De basisverzekering

  • kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een niet chronische aandoening*: max. 18 behandelingen uit de basisverzekering
  • kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening*: onbeperkte vergoeding uit de basisverzekering

* een chronische aandoening is een aandoening die voorkomt op de lijst ‘chronische indicaties’ (lijst van Borst).

De aanvullende verzekering

De vergoeding is afhankelijk van de afgesloten polis. De aanvullende verzekering hoeft alleen gebruikt te worden bij niet chronische aandoeningen waarbij de behandeling meer dan 18 behandelingen nodig heeft.

De volgende tarieven zijn voor de behandelingen van patiënten waarbij geen overeenkomst met de zorgverzekeraar is afgesloten.
Er wordt dan een rekening gestuurd naar de patiënt.

screening € 15,00
screening,intake en onderzoek € 47,00
intake na verwijzing € 43,00
reguliere fysiotherapie € 33,00
reguliere kinderfysiotherapie € 47,00
aan huis toeslag € 15,00
instructie/overleg met ouders € 47,00
eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
kinderfysiotherapeutisch verslag € 47,00

De bedragen zijn in euro´s.