Indicaties bij baby’s

Motoriek is voor zuigelingen het middel om zichzelf en zijn omgeving te leren kennen. Een (ver)storing in de motorische of sensorische ontwikkeling kan zijn weerslag hebben op andere facetten van de ontwikkeling, zoals het sociaal en/of psychisch functioneren. Tijdig signaleren, diagnostiseren en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang.
Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen.

Bijvoorbeeld:

Voorkeurshouding
Passiviteit
Lage spierspanning
Weinig kracht
Overstrekken
Onrust
Asymmetrie
Moeite met houdingsveranderingen
Eenzijdig bewegen

Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Voorbeelden van indicaties bij baby´s/peuters

Motorische ontwikkelings achterstand
Aangeboren afwijkingen die de motorische ontwikkeling beïnvloeden
Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding, plagiocefalie/afplatting van het hoofd

Huilbaby
Billenschuiver
Cerebrale parese
Spina bifida
Pre- en/of dysmature kind
Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling