Indicaties bij jonge kinderen

Jonge kinderen (4-6 jaar) die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepast manier optimaal te bewegen.

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind

Motorische ontwikkelingsachterstand
Afwijkend looppatroon
Mentale retardatie
Cerebrale parese
Lage of hoge spierspanning
Sensorische integratie problematiek
Orthopedische afwijkingen
Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
Ademhalingsproblematiek( b.v. astma, cystic fibrosis)
Jeugdreuma