Indicaties bij oudere kinderen

Oudere kinderen (6-18 jaar) kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt het kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van en kind en het functioneren in een groep.

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind

Motorische ontwikkelingsachterstand
DCD, Developmental Coordination Disorder
Mentale retardatie
Cerebrale parese
Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
Sensomotorische problemen
Sensorische integratie problematiek
Schrijfproblemen
Houdingsproblemen
Ademhalingsproblematiek (b.v. astma, cystic fibrosis, hyperventilatie)
ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
Jeugdreuma
Incontinentie
Orthopedische afwijkingen (b.v. afwijkende stand van de voeten, wervelkolom, enkeldystorsie, herstel na gipsperiode/immobilisatie, pijn aan spieren en gewrichten)